نام محصول

راهکار مدیریت خزانه ی ساپ

اسناد دریافتی و پرداختی و موجودی نقد بخشی از دارایی هر بنگاه اقتصادی می باشد. کنترل ورود و خروج پول و گردش حساب های سازمان کار اصلی واحد مالی / حسابداری می باشد. مجموعه این عملیات به اصطلاح خزانه داری نامیده می شود. به دلیل اینکه بخش خزانه داری با اعداد و اسناد حسابداری و چک و… سر و کار دارد، پس اشتباه و خطای محاسباتی غیرقابل پیشگیری می باشد. و مکانیزه کردن واحد خزانه داری اشتباهات فردی و محاسباتی را بطور قابل چشمگیری کاهش می دهد. راهکار مدیریت خزانه ساپ کلیه امور مرتبط با خزانه دارى اعم از صدور چک، ثبت چک هاى وارده، سفته، چک هاى تضمینى، دریافت و پرداخت و مدیریت تنخواه صدور اسناد مالی و گزارشات مربوطه را شامل مى شود. از آنجا که دسترسی سریع و کنترل موجودی حساب ها و اسناد صادره/ وارده مدت دار در هر لحظه از شبانه روز برای مدیران شرکت بسیار مهم است این سیستم در بستر اینترنت یا اینترانت طراحی، توسعه و مستقر می شود. امکانات و ویژگی های این راهکار • تعريف منابع حساب بانكي، صندوق، تنخواه • دريافت و پرداخت نقد، چك و ساير اسناد دريافتي بصورت عادي و تضميني • تعيين و تعریف تمامي مراحل پرداخت چك از مرحله درخواست تا مرحله صدور و تحويل چك • صدور چك به تفكيك حسابهاي بانكي با كنترل سريال دسته چك و خرج كردن چك • امکان تعریف حساب جارى و حساب پشتیبان آن • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم مالي براي صدور سند به صورت آنی • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم مالي براي دريافت اطلاعات حساب • تعيين الگوي صدور سند براي عمليات مختلف • امکان اطلاع رسانی به صادرکننده چک مدت دار از طریق پیامک برای شارژ حساب • نمایش وضعیت برگه های دسته چک به صورت رنگی • امكان پیش نمایش و چاپ چك بصورت مكانيزه • گزارش لیست چک های صادره / وارده بر اساس انواع فیلتر های مورد نیاز • گزارش گردش مالى براى دوره معین • گزارش پیش بینى موجودى حساب براى چک هاى مدت دار این راهکار مناسب چه کسانی است؟ مدیران مالی و حسابداران کلیه شرکت ها اعم از شرکت های بازرگانی، تولیدی، خدماتی و ... مدیران مالی و حسابداران کلیه موسسات آموزشی، خدماتی و ... کلیه بنگاه هایی که با دریافت و صدور چک در ارتباط هستند