نام محصول

راهکار مدیریت حقوق و دستمزد مشتریان

محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان در شرکت ها و سازمان ها یکی از مهمترین فعالیت هایی است که به دقت محاسبات نیازمند بوده و به طور مستمر مدیران را درگیر خود کرده است. استفاده از راهکارحقوق و دستمزد ساپ علاوه بر رفع احتمال بروز خطای محاسباتی و رفع نیازهای سازمان در خصوص کارکرد پرسنل و حقوق و دستمزد در محیطی ساده و کاربر پسند در بستر وب، بانک اطلاعاتی جامعی از مشخصات و سوابق هر یک از کارکنان فراهم خواهد بود. مشخصات و ویژگی ها امکان برقراری ارتباط با دستگاه حضور و غیاب و ثبت تردد یا درج فایل اکسل امکان تعریف انواع شیفت و تخصیص شیفت به کارمندان محاسبات کارکرد روزانه بر اساس تردد و شیفت هر کارمند امکان ثبت درخواست مرخصی / اضافه کاری و تایید کارکرد محاسبات کارکرد ماهانه بر اساس دوره ماه تعریف شده از روی کارکرد روزانه تایید شده امکان ثبت دستی کارکرد روزانه یا کارکرد ماهانه برای موارد فراموشی کارت یا عدم ثبت تردد امکان تعریف انواع قرارداد، آیتم های قراردادی در شعب و سرفصل های مختلف امکان تعریف ضرایب محاسبات اضافه کار، کسر کار محاسبه و پیش نمایش حقوق، گزارش لیست حقوق امکان مشاهده، ویرایش و چاپ فیش حقوقی فرد امکان تعریف وام و مساعده و کسر اتوماتیک اقساط از حقوق ماهیانه محاسبات کسورات بیمه و مالیات بر اساس ضرایب بیمه و جدول مالیاتی تعریف شده توسط کاربر امکان پیش نمایش لیست و ذخیره فایل کارفرما/کارگر مطابق فرمت بیمه تامین اجتماعی امکان ذخیره فابل بانک بابت واریز حقوق کارکنان امکان تعریف انواع آیتم های زمانی و حقوقی امکان مشاهده مانده مرخصی، مانده مرخصی سنواتی امکان انتقال اطلاعات از یک ماه به ماه دیگر و اعمال تغییرات آن امکان محاسبه حق التدریس اساتید امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری حقوق و دستمزد گزارشات متنوع حقوقی شامل لیست حقوق، لیست بیمه، لیست مالیات، لیست پرسنل، فیش حقوقی، خلاصه لیست ماهیانه، مانده مرخصی این راهکار مناسب چه کسانی است؟ مدیران مالی و حسابداران کلیه شرکت ها اعم از شرکت های بازرگانی، تولیدی، خدماتی و کلیه موسسات آموزشی، خدماتی و ...