نام محصول

راهکار مدیریت حسابداری ساپ

نرم افزار حسابدارى مالى ساپ به عنوان یک نرم افزار عمومى با کلیه قابلیت هایى که از یک نرم افزار حسابدارى تحت وب انتظار مى رود طراحى و ساخته شده است. این نرم افزار به گونه اى طرح ریزى شده که کاربران امکان اعمال تغییرات مورد نظر خود را اعم از ایجاد شعب، سرفصل، کدینگ حساب ها به سهولت داشته باشند ساختار درختى تعریف کدینگ حسابدارى و ثبت اسناد و انتقال و مدیریت آن در ساده ترین حالت ممکن میسر است گزارشات جامع ساخته شده در این نرم افزار با امکان پیمایش بین گزارشات پاسخگوى کلیه نیاز هاى واحد حسابدارى مى باشد این راهکار با سایر مجموعه هاى حسابدارى ساپ یکپارچه شده به گونه اى که صدور سند خزانه دارى یا صدور مسند حقوق و دستمزد در راحت ترین حالت ممکن فراهم شده است پیچیدگى سیستم هاى موجود حسابدارى را فراموش کنید و حسابدارى را در محیطى کاربر پسند ساده و آسان تجربه کنید امکانات و ویژگی ها ورود کدینگ حساب در چهار سطح گروه، کل، معین و تفضیلی به تفکیک شعب تعریف شده یا مشترک همه شعب نمایش کدینگ حساب به صورت جدولی و درختی و امکان ارسال به اکسل ثبت سند حسابداری در سرفصل و شعب مختلف با امکان مدیریت و کپی اسناد به سرفصل یا شعبه دیگر امکان ابطال، حذف، ویرایش و تایید اسناد با رده دسترسی مختلف به صورت کارتابل نمایش اسناد بالانس نشده، فاقد آرتیکل جهت اصلاح نواقص ثبت اطلاعات امکان ترکیب دو سند امکان تنظیم حساب ها برای صدور اتوماتیک اسناد دریافت (ثبت نام)، اسناد خزانه داری و اسناد حقوق و دستمزد امکان تعریف شرح تکراری برای سهولت در ثبت سند دریافت گزارشات مرور حساب، گردش حساب، تراز چهارستونی و ... این راهکار مناسب چه کسانی است؟ مدیران مالی و حسابداران کلیه شرکت ها اعم از شرکت های بازرگانی، تولیدی، خدماتی و ... مدیران مالی و حسابداران کلیه موسسات آموزشی، خدماتی و ... کلیه بنگاه هایی که نیازمند ثبت اسناد مالی و مرور حساب هستند